Podstawy dietetyki

Basis of dietetics

2020L

Kod przedmiotu6253S1-PODDIET
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Egzamin
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka, żywienie człowieka
Wymagania wstępneznajomość zasad żywienia ludzi zdrowych
Opis ćwiczeńZapoznanie z zasadami planowania podstawowych diet leczniczych. Opanowanie umiejętności prawidłowego doboru produktów i technik kulinarnych, modyfikacja jadłospisu i dostosowanie do potrzeb diety oraz opracowanie zaleceń żywieniowych dla pacjenta w diecie łatwostrawnej,diecie bogatoresztkowej, diecie z ograniczeniem tłuszczu, diecie bogatobiałkowej, diecie niskobiałkowej, diecie ubogo energetycznej, diecie z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych i cholesterolu, diecie z ograniczoną ilością łatwo przyswajalnych węglowodanów, diecie z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego.
Opis wykładówCele i zadania żywienia dietetycznego. Rodzaje diet leczniczych. Dieta łatwo strawna. Diety z modyfikacją konsystencji. Dieta z ograniczeniem tłuszczu. Dieta bogatoresztkowa. Dieta bogatobiałkowa. Dieta niskobiałkowa. Dieta ubogoenergetyczna. Żywienie w chorobie nowotworowej. Dieta z kontrolowaną zawartością tłuszczu i cholesterolu. Dieta z ograniczoną ilością węglowodanów łatwo przyswajalnych.Żywienie w dnie moczanowej i kamicy nerkowej. Żywienie w niedowadze i wyniszczeniu. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe. konsystencji.Dieta z ograniczoną ilością substancji pobudzających wydzielanie. Żywienie dojelitowe i pozajelitowych. Zaliczenie przedmiotu.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. podstawowych diet leczniczych i ich zastosowania w leczeniu wybranych stanów chorobowych. Nabycie umiejętności planowania dieto-terapii i prawidłowego doboru produktów w podstawowych dietach leczniczych oraz opracowywania zaleceń żywieniowych dla pacjenta.
Literatura podstawowa1) Bawa S., Gajewska D., Kozłowska L., Lange E., Myszkowska-Ryciak J. Włodarek D,, "Dietetyka 1", SGGW, Warszawa, 2009 2) Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., Socha J. (red.), "Podstawy naukowe żywienia w szpitalach", IŻŻ, Warszawa, 2001 3) Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), "Żywienie człowieka zdrowego i chorego", PWN, Warszawa, 2010 4) Jarosz M. (red.), "Praktyczny podręcznik dietetyki", IŻŻ, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) Chevallier L. (Gajewska D., red. wydania polskiego), "51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych.", Elservier Urban & Partner, Wrocław, , 2010 2) Gawęcki J. (red.), "Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu.", PWN, Warszawa, 2010 3) Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.), "Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych", PZWL, Warszawa, , 2008 4) Peckenpaugh N., "Podstawy żywienia i dietoterapia", Elservier Urban & Partner, Wrocław, 2011 5) Wądołowska L, Bandurska-Stankiewicz E., "Wybrane zagadnienia z dietetyki. Ćwiczenia.", UWM, Warszawa, 2002
Uwagimax liczebność grupy ćwiczeniowej: 15 osób