Poradnictwo dietetyczne

Dietary Counseling

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-PORDIET
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka,żywienie człowieka,profilaktyka żywieniowa,podstawy dietetyki
Wymagania wstępneznajomość żywienia ludzi zdrowych i chorych oraz podstawowych diet leczniczych
Opis ćwiczeńModel poradnictwa dietetycznego. Żywienie w chorobach układu kostno-stawowego. Żywienie w niedokrwistości. Żywienie w wybranych chorobach układu pokarmowego. Żywienie w chorobach tarczycy. Żywienie w depresji.
Opis wykładówRola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób. Model poradnictwa dietetycznego. Żywienie w chorobach układu kostno-stawowego. Żywienie w niedokrwistości. Żywienie w wybranych chorobach układu pokarmowego. Żywienie w chorobach tarczycy. Żywienie w depresji.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy w zakresie udzielania kompetentnych porad dietetycznych i planowania żywienia dla pacjentów w różnych okresach rozwoju chorób układu kostno-stawowego, układu pokarmowego, w niedokrwistości, tarczycy, depresji. Nabycie umiejętności rozumienia leczenia dietetycznego, planowania dietoterpaiii prawidłowego doboru produktów w podstawowych dietach leczniczych oraz opracowanie zaleceń żywieniowych dla pacjenta
Literatura podstawowa1) Bawa S., Gajewska D., Kozłowska L., Lange E., Myszkowska-Ryciak J. Włodarek D., "Dietetyka 1.", SGGW, Warszawa, 2009 2) Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., Socha J. (red.), "Podstawy naukowe żywienia w szpitalach", IŻŻ, Warszawa, 2001 3) Gawęcki J. (red.), "Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu", PWN, Warszawa, 2010 4) Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), "Żywienie człowieka zdrowego i chorego", PWN, Warszawa, 2010 5) Jarosz M. (red.), "Praktyczny podręcznik dietetyki", IŻŻ, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagimax liczebność grupy ćwiczeniowej: 15 osób