Praktyka w poradniach gastroenterologicznych i chorób metabolicznych

Practice in gastroenterological counseling and metabolic diseases

2021L

Kod przedmiotu6253S1-PPGCM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kunachowicz H, Kunachowicz H. (red), Tabele składu i wartości odżywczej, wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2019, , t. 1, PZWL, 2019, s. 1-12 2) Ciborowska H, Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, wyd. Lekarskie PZWL 2014,, t. 1, PZWL, 2014, s. 1-658 3) Jarosz M, Jarosz M. (red.) Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, IŻŻ Warszawa 2011, , IŻŻ, 2011 4) Pączek L. , Pączek L. (red)., Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa PZWL, PZWL, 2004, s. 1-716
Literatura uzupełniająca
Uwagi