Profilaktyka żywieniowa

Nutritional Prophylaxis

2020Z

Kod przedmiotu6253S1-PROFZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka
Wymagania wstępneznajomość zasad żywienia człowieka ludzi zdrowych i chorych oraz podstawowe diet leczniczych.
Opis ćwiczeńOmówienie programu ćwiczeń. Dieta z kontrolowaną zawartością fruktozy. Potencjał antyoksydacyjny żywności i jego wykorzystanie w planowaniu diety i profilaktyce żywieniowej. Profilaktyka żywieniowa w chorobach układu krążenia. Profilaktyka żywieniowa w otyłości. Profilaktyka żywieniowa w cukrzycy. Profilaktyka żywieniowa zespołu metabolicznego. Profilaktyka żywieniowa w chorobach nowotworowych. Zapobieganie niedożywieniu i zaburzeniom jedzenia u dzieci i młodzieży. Zaliczanie ćwiczeń.
Opis wykładówPodstawy profilaktyki żywieniowej. Profilaktyka żywieniowa przewlekłych chorób niezakaźnych. Część I: Profilaktyka żywieniowa chorób układu krążenia i otyłości. Profilaktyka żywieniowa przewlekłych chorób niezakaźnych. Część II: Profilaktyka żywieniowa cukrzycy i zespołu metabolicznego. Profilaktyka żywieniowa chorób nowotworowych. Zapobieganie niedożywieniu i zaburzeniom jedzenia u dzieci i młodzieży.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. profilaktyki żywieniowej przewlekłych chorób niezakaźnych, jej celów i zadań. Nabycie umiejętności planowania żywienia i prawidłowego doboru produktów, technik kulinarnych oraz opracowania zaleceń dla pacjenta w diecie z kontrolowaną zawartością fruktozy, z uwzględnieniem wartości potencjału antyoksydacyjnego wybranych produktów spożywczych oraz w wybranych przewlekłych chorobach niezakaźnych
Literatura podstawowa1) Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu, PWN, Warszawa, 2010 2) Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.), Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych., PZWL, Warszawa, 2008 3) Wądołowska L., Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce., UWM, Olsztyn, 2010 4) Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, PWN, Warszawa, 2010 5) Tatoń J., Czech A., Bernas M., Otyłość. Zespół metaboliczny., PZWL, Warszawa, 2007 6) Tatoń J., Czech A., Bernas M., Diabetologia kliniczna, PZWL, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Jarosz M. (red.), wyd. IŻŻ, Warszawa, Praktyczny podręcznik dietetyki, 2010r., tom 2) Raport, wyd. Warszawa, WHO, 2003r., tom
Uwagimax liczebność grupy ćwiczeniowej: 15 osób