Podstawy towaroznawstwa żywności

Basis of Food Commodity Science

2019L

Kod przedmiotu6253S1-PTOWZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia żywności
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńSprawdzanie wrażliwości sensorycznej osób wykonujących analizy sensoryczne. Ocena towaroznawcza mleka, śmietany i napojów mlecznych. Ocena towaroznawcza serów i twarogów. Ocena towaroznawcza tłuszczów jadalnych. Ocena towaroznawcza ryb i przetworów rybnych. Ocena towaroznawcza mięsa i przetworów mięsnych. Ocena towaroznawcza produktów zbożowych (mąki, kasze, makarony). Ocena towaroznawcza pieczywa. Ocena towaroznawcza owoców i warzyw oraz przetworów owocowo-warzywnych
Opis wykładówCel i zakres towaroznawstwa żywności, definicje, podziały i klasyfikacje produktów spożywczych; kodowanie; wartość użytkowa; jakość; Podstawowe regulacje prawne dotyczące kontroli jakości żywności; znakowanie żywności, normalizacja oraz rodzaje norm. Analiza organoleptyczna w towaroznawczej ocenie żywności: fizjologiczne i psychologiczne podstawy analizy sensorycznej. Testy wrażliwości oraz metody oceny. Charakterystyka produktów spożywczych według podziału 12 grupowego. Podział produktów w grupach, skład chemiczny i wartość odżywcza artykułów wynikająca ze sposobu otrzymywania, jakość i trwałość. Określanie przyczyn obniżonej jakości produktów spożywczych Żywność utrwalana: metody stosowanie w przemyśle spożywczym, sposoby przechowywania żywności. Żywność wygodna i funkcjonalna; charakterystyka żywności mrożonej. Zmiany jakości podczas przechowywania.Dietetyczne preparaty dla niemowląt.Dodatki do żywności, przyprawy. Dodatki do żywności, przyprawy
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w produkcji i obrocie żywnością. Przedstawienie wiedzy na temat wybranych grup artykułów spożywczych, występujących na rynku, preparatami żywieniowymi,potrawami i posiłkami gotowymi. Zapoznanie z metodami towaroznawczej oceny produktów spożywczych. Uświadomienie roli oceny towaroznawczej w łańcuchu żynościowym
Literatura podstawowa1) Kołożyn-Krajewska D., Sikora T, , Towaroznawstwo żywności, t. całość, WSiP, 2007, s. całość 2) Palich P. , , Towaroznawcza ocena artykułów spożywczych, t. całość, AM w Gdyni, 2000, s. całość 3) Świderski F. red., Towaroznawstwo żywności przetworzonej , t. całość, SGGW Warszawa, 2005, s. całość 4) Świderski F. red. , Żywność wygodna i funkcjonalna , t. całość, WNT Warszawa , 1999, s. całość 5) Z. Litwińczuk red.,, owaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa, t. całość, PWRol i Leś, 2012, s. całość
Literatura uzupełniająca1) Flaczek E., Korczak J., , Towaroznawstwo wybranych produktów spożywczych , t. całość, WNT Warszawa, 2004, s. wybrane 2) Czasopismo, Żywność Nauka Technologia Jakość, t. wybrane, Czasopismo, bieżący, s. wybrane 3) Czasopismo, Przegląd Gastronomiczny, t. wybrane, Czasopismo, bieżący, s. wybrane 4) Czasopismo, Przemysł Spożywczy, t. wybrane, Czasopismo, bieżący, s. wybrane
UwagiCzęść ćwiczeniowa jest podzielona na laboratorium oraz seminarium, w trakcie których studenci przedstawiają wybrane zagadnienia z towaroznawstwa. Uzyskana ocena jest wpisywana do systemu niezależnie od ćwicze.