Prawo w ochronie zdrowia

Legal aspects of health protection

2021L

Kod przedmiotu6253S1-PWOCHZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karkowska D, Prawo medyczne dla pielęgniarek, Wolters Kluwer, 2013 2) Nesterowicz M, Prawo medyczne, Dom Organizatora TNOiK, 2013 3) Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarz i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis, 2012 4) Karkowska D, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, Wolters Kluwer, 2013 5) Karkowska D, Zawody medyczne, Wolters Kluwer, 2012 6) NRPiP, Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP, NIPiP, 2003 7) Sejm RP, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, Sejm RP, 2008 8) Sejm RP, Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Sejm RP, 2011 9) Sejm RP, Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, Sejm RP, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi