Praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu po II roku

Practice in Dietary Clinic and in Division of Nutrition in Hospital after 2nd Year Study

2020L

Kod przedmiotu6253S1-PWPD
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kunachowicz H, Kunachowicz H. (red), Tabele składu i wartości odżywczej, wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, wyd. Lekarskie PZWL 2010, Gawęcki J (red): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom 1. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2010, Jarosz M. (red.) Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, IŻŻ Warszawa 2011, Pączek L. (red)., Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa PZWL 2004; Daniluk J., Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa, Czelej 2005; Grzymisławski M., Gawęcki J (red): żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2010 Turlejska H., Pelzner U. Szponar L., Konecka-Matyjek E., Zasady racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, wyd. Gdańsk 2006 Jarosz M. Bułhak-Jachymczyk B.(red.) Normy żywienia człowieka PZWL, Warszawa 2008, t. 1, PZWL, 2005, s. 1-671
Literatura uzupełniająca
Uwagi