Praktyka w szpitalu dla dorosłych

Practice in Hospital for Adults

2020L

Kod przedmiotu6253S1-PWSZDD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kunachowicz H. , Kunachowicz H. (red), Tabele składu i wartości odżywczej, wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 20,Gawęcki J (red): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom 1. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2010, Jarosz M. (red.) Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, IŻŻ Warszawa 2011, Pączek L. (red)., Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa PZWL 2004; Daniluk J., Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa, Czelej 2005; Grzymisławski M., Gawęcki J (red): żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2010 , t. 1, wyd. Lekarskie PZWL, 2019, s. 1-1182 2) Jarosz M, Jarosz M. (red.) Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, IŻŻ Warszawa 2011, , IŻŻ, 2011 3) Pączek L. , Pączek L. (red)., Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa PZWL, PZWL, 2004, s. 1-716 4) Grzymisławski M, Grzymisławski M., Gawęcki J (red): żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2010, PWN, 2010, s. 1-472
Literatura uzupełniająca
Uwagi