Praktyka w szpitalu dziecięcym

Practice in a children hospital

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-PWSZDZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szajewska M.,, 1) Szajewska M., Albrecht P., 2009r., "Jak żywić niemowlęta i małe dzieci", wyd. Wyd. Lek. PZWL Warszawa , , t. 1, PZWL Warszawa , 2009, s. 1-101 2) Spodaryk M, Podstawy leczenia żywieniowego u dzieci", UJ Kraków, 2001, s. 1-120 3) Jarosz M., Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, PZWL Warszawa , 2008, s. 1-464 4) Krawczyński M, , 4)., 2008r., "Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie", wyd. Wyd. , Wyd. Help - Med. Kraków , , 2015, s. 1-215 5) Ciborowska, 5) Ciborowska H., Rudnicka A., 2007r., "Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka", wyd. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa;, PZWL, 2014, s. 1-660
Literatura uzupełniająca
Uwagi