Podstawy żywienia człowieka

Basis of Human Nutrition

2019L

Kod przedmiotu6253S1-PZCZL
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia człowieka, fizjologia człowieka, chemia żywności
Wymagania wstępneznajomość budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, składników żywności
Opis ćwiczeńOmówienie programu ćwiczeń.Wydatki energetyczne organizmu i wartość energetyczna pożywienia.Normy żywienia.Wartość odżywcza żywności pochodzenia roślinnego.Wartość odżywcza żywności pochodzenia zwierzęcego.Gospodarka wodno-elektrolitowa i równowaga kwasowozasadowa organizmu.Ocena stanu odżywienia dorosłych i zaburzeń bilansu energetycznego.Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży.Zasady racjonalnego odżywiania.Ocena sposobu żywienia.Zaliczanie ćwiczeń.
Opis wykładówNauka o żywieniu człowieka. Wartość odżywcza żywności.Wydatki energetyczne organizmu człowieka i wartość energetyczna pożywienia.Normy żywienia i modelowe racje pokarmowe.Rola węglowodanów w organizmie człowieka.Rola białek w organizmie człowieka.Rola tłuszczów w organizmie człowieka.Rola wody w organizmie człowieka. Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu.Rola witamin w organizmie człowieka.Rola składników mineralnych w organizmie człowieka. Zasady racjonalnego odżywiania.Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. roli pożywienia i składników pokarmowych w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych człowieka. Zapoznanie z zasadami racjonalnego odżywiania i skutkami nieprawidłowego odżywiania. Nabycie podstawowych umiejętności przeprowadzania oceny sposobu żywienia i oceny stanu odżywienia metodami antropometrycznymi. Nabycie podstawowych umiejętności planowania żywienia stosownie do potrzeb organizmu człowieka oraz przewidywania skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania.
Literatura podstawowa1) Gawęcki J. (red.), "Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu", PWN, Warszawa, 2010 2) Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.),, "Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu", PWN, Warszawa, 2004 3) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), "Żywienie a zdrowie publiczne", PWN, Warszawa, 2009 4) Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego", PWN, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagimax liczebność grupy ćwiczeniowej: 15 osób