Praktyka z technologii potraw

Practice in meal technologies

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-PZTP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającepodstawy technologii gastronomicznej, technologia produkcji potraw dietetycznych.
Wymagania wstępnewiedza i umiejętności zdobyte w trakcie realizacji przedmiotu podstawy technologii gastronomicznej i technologia produkcji potraw dietetycznych
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówStruktura organizacyjna zakładu gastronomicznego. Rodzaje i funkcje poszczególnych pomieszczeń. Asortyment sporządzanych potraw. Zaopatrzenie w surowce (organizacja zakupu, transport, magazynowanie). Wyposażenie techniczne poszczególnych pomieszczeń. Technologia potraw. System wydawania posiłków (obsługa konsumentów). Sposoby mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń. Zasady BHP i przestrzeganie higieny w zakładzie.
Cel kształceniaPoznanie struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania i zasobów technicznych zakładu gastronomicznego/kuchni. Poznanie procesów technologicznych sporządzania potraw z uwzględnieniem potraw dietetycznych. Nabycie umiejętności przeprowadzania wybranych operacji jednostkowych stosowanych w produkcji potraw. Nabycie umiejętności komunikacji i pracy w zespole. Kształtowanie świadomości odpowiedzialności producenta potraw za zdrowie konsumentów.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) brak, tom
Uwagi