Technologia produkcji potraw dietetycznych

Technology of Dietary Food Production

2020L

Kod przedmiotu6253S1-TPPD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceogólna technologia żywności, podstawy technologii gastronomicznej.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMetody obróbki cieplnej stosowane w produkcji potraw dietetycznych. Technologia sporządzania potraw (zupy, potrawy z mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu i ryb; potrawy półmięsne, jarskie, z owoców i warzyw, przystawki, desery) i ciast w dietach eliminacyjnych.Zasady wytwarzania potraw dietetycznych w wybranych jednostkach chorobowych. Dekorowanie, serwowanie oraz ocena jakości sensorycznej potraw dietetycznych. SEMINARIUM Prezentacje multimedialne studentów nt. zasad dekorowania i serwowania potraw.
Opis wykładówPodstawy surowcowe i technologiczne sporządzania potraw (zupy, potrawy z mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu i ryb; potrawy półmięsne, jarskie, potrawy z warzyw i owoców; przystawki, desery) i ciast dietetycznych. Przyprawy w technologii potraw dietetycznych. Kształtowanie jakości potraw dietetycznych w procesie ich wytwarzania. Zasady dekorowania i serwowania potraw dietetycznych. Jakość sensoryczna potraw i metody jej oceny.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. podstaw surowcowych i technologicznych sporządzania potraw dietetycznych, stosowanych przypraw i metod obróbki cieplnej oraz kształtowania jakości potraw w procesie ich wytwarzania. Przekazanie wiedzy nt. technologii potraw i ciast dietetycznych, zasad dekorowania i serwowania oraz metod oceny ich jakości sensorycznej. Nabycie umiejętności sporządzania potraw i ciast dietetycznych. Rozwijanie umiejętności interpretacji wyników oceny sensorycznej oraz formułowania wniosków. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i kreatywności.
Literatura podstawowa1) Wieczorek-Chełmińska Z.,, "Nowoczesna dietetyczna książka kucharska",, PZWL, Warszawa, 2011 2) Ciborowska H., Rudnicka A,, "Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka", PZWL, Warszawa, 2007 3) Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I,, "Sensoryczne badania żywności. Podstawy - Metody - Zastosowania", Naukowe PTTŻ Kraków, , 2009 4) Zalewski S. (red.), "Podstawy technologii gastronomicznej", WN-T Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca1) Gertig H., Przysławski J., wyd. Lekarskie PZWL Warszawa, "Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu", 2007r., tom 2) Konarzewska M., wyd. REA, Warszawa, "Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem", 2009r., tom
Uwagi