Wstępna praktyka w szpitalu po 1 roku

Initial practice in the hospital after 1 year

2019L

Kod przedmiotu6253S1-WPWS1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Payne,, "Dietetyka i żywienie kliniczne"; A. Payne, H. Barker; wyd. I polskie, red. J. Chojnacki; 2013, Elsevier Urban & Partner., 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi