Żywienie człowieka

Human Nutrition

2020Z

Kod przedmiotu6253S1-ZYWCZL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające podstawy żywienia człowieka
Wymagania wstępnezagadnienia związane z podstawami żywienia człowieka
Opis ćwiczeńZastosowanie norm żywienia w ocenie żywienia. Biodostępność składników odżywczych z pożywienia. Tłuszcz w żywności i racjach pokarmowych. Wartość odżywcza pożywienia. Struktura spożycia żywności w Polsce. Wzbogacanie żywności i suplementacja.Wartość odżywcza żywienia alternatywnego.
Opis wykładówZastosowanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia. Mechanizmy regulacyjne spożycia pokarmu. Bioenergetyka organizmu człowieka. Tłuszcz i węglowodany w racjach pokarmowych a implikacje zdrowotne. Struktura spożycia żywności. Wzbogacanie żywności i suplementacja. Ocena i zbilansowanie racji pokarmowych. Wegetarianizm a zdrowie człowieka. Żywienie alternatywne w świetle nauki o żywieniu.
Cel kształceniaOmówienie przesłanek warunkujących prawidłowe zaspakajanie potrzeb żywieniowych człowieka w kontekście zdrowia. Wyrobienie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie prawidłowego żywienia i krytycznej oceny sposobu żywienia ludzi. Zapoznanie ze skutkami błędów żywieniowych dla zdrowia człowieka i możliwościami ich przewidywania i przeciwdziałania.
Literatura podstawowa1) Gawęcki J. (red)., 1) Gawęcki J. (red.), 2010r., "Podstawy nauki o żywieniu", wyd. PWN Warszawa, 2) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), 2010r., "Żywienie człowieka a zdrowie publiczne", wyd. , 3) 2010r., , wyd. , 4) , PWN Warszawa, 2010 2) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), "Żywienie człowieka a zdrowie publiczne",, PWN Warszawa, 2010 3) Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.),, "Żywienie człowieka zdrowego i chorego", PWN Warszawa, 2010 4) Jarosz M. (red.),, "Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja." , IŻŻ, Warszawa, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagimax liczebność grupy ćwiczeniowej: 15 osób