Ergonomia

Ergonomics

2021L

Kod przedmiotu6200SX-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) TADEUSZ JULISZEWSKI, MACIEJ ZŁOWODZKI, HALSZKA OGIŃSKA, ANNA TACZALSKA , ERGONOMIA W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, Politechnika Krakowska, 2015 2) IGNAC-NOWICKA J., Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady., Politechnika Śląska, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi