Egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej

Diploma exam and defense of diploma thesis

2022L

Kod przedmiotu6253S1-EDiOPD
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi