Blok 4- przedmiot kształcenia kierunkowego

2022Z

Kod przedmiotu6253S1-PKKb4
Punkty ECTS 9
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi