Blok 1- przedmiot kształcenia podstawowego

2020L

Kod przedmiotu6253S1-PKPb1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi