Blok 2- przedmiot kształcenia podstawowego

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-PKPb2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi