Praca socjalna - studia drugieo stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Praca Socjalna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań naukowych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Technologie informacyjne w naukach społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
Wybrane zagadnienia antropologii kulturowej
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Ekonomia społeczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnoza w pracy socjalnej
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej/Interwencja kryzysowa jako metoda pracy z rodziną
2
Metodyka pracy socjalnej 1
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organizacje pozarządowe i wolontariat/Działania trzeciego sektora na rzecz rodziny
1
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty umiejętności interpersonalnych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wybrane zagadnienia psychologii społecznej
1
ZAL-O
Wykład
15
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6,5
ZAL-O
Praktyki
160
Zajęcia hospitacyjno-praktyczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pomocy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Koordynacja usług socjalnych/Koordynacja usług socjalnych na rzecz rodziny
2
Metodyka pracy socjalnej 2
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Opieka i terapia w pomocy społecznej
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organizacja pomocy społecznej w Polsce
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organizowanie i animacja środowiska lokalnego/Animacja w środowisku rodziny
2
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Poradnictwo zawodowe/Poradnictwo rodzinne
2
Praca socjalna w Europie
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Projektowanie socjalne w środowisku/Projektowanie socjalne na rzecz rodziny
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Superwizja
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Coaching społeczny/Coaching w pracy socjalnej z rodziną
2
Etyka w pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Mediacje w pracy socjalnej/Mediacje rodzinne
2
Metodyka pracy asystenta rodziny
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Partnerstwo lokalne i wspólnoty samorządowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy wsparcia osób dorosłych z niepełną sprawnością
1
ZAL-O
Wykład
15
Poradnictwo specjalistyczne w pomocy społecznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praca środowiskowa i socjalna z osobami starszymi
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawo rodzinne i socjalne w Polsce
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Profilaktyka społeczna w pracy środowiskowej/Profilaktyka społeczna w pracy z rodziną
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Standardy i ewaluacja usług społecznych/Standardy i ewaluacja usług społecznych na rzecz rodziny
2
Zarządzanie usługami społecznymi
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0