Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2021L

Kod przedmiotu1900NX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Pojęcie własności intelektualnej 2. Przedmiot prawa własności intelektualnej 3. Podmioty prawa własności intelektulnej 4. Treść prawa własności intelektuanej - prawa autorskie i pokrewne 5. Ograniczenia praw autorskich 6. Licencje ustawowe i umowne 7. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów 8. Naruszenia praw autorskich (plagiat i piractwo intelektualne)
Cel kształceniaZapoznanie studenta z elementarnymi zasadami, pojęciami oraz procedurami prawa ochrony intelektualnej.
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2018 2) M. Załucki , Prawo własności intelektuanej. Repetytorium, Wyd. Difin, 2010
Literatura uzupełniająca1) I. J. Bałos-Stoczewska i in., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz, Wyd. C.H. Beck, 2019 2) E. Ferenc, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz, Wyd. C.H. Beck, 2016
Uwagibrak