Antropologia kulturowa

Cultural anthropology

2023L

Kod przedmiotu54N1-ANTKUL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Mencwel,, Antropologia kultury. Zagadnienie i wybór tekstów, Warszawa, 2003 2) Wojciech J. Bursza, Antropologia kultury, tematy, teorie, interpretacje, Warszawa, 2008 3) Szpakowska M. , Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, , Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi