Aksjologia pracy socjalnej

Axiology of social work

2023L

Kod przedmiotu54N1-APS2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hołówka J., Etyka w działaniu , Prószyński i S-ka, 2002 2) Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK, 2006 3) Kromolicka B. , Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Studium z pedagogiki społecznej, Szczecin, 2002 4) Rybczyńska D.A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK, 1999 5) Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi