Filozofia z etyką

2021L

Kod przedmiotu54N1-FET
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii , Kraków , 2003 2) Ślipko T, Spacerem po filozofii, Kraków , 2011 3) Ślipko T, Spacerem po etyce, Kraków, 2010 4) Ślipoko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi