Gerontologia społeczna

Social gerontology

2021Z

Kod przedmiotu54N1-GERSP3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., 2006r., "Podstawy gerontologii społecznej", wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2) Orzechowska G., 2000r., "Aktualne problemy gerontologii spolecznej", wyd. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 3) Jan Stuart-Hamilton, 2006r., "Psychologia starzenia się", wyd. Zysk i s-ka, 4) Leszczyńska-Rejchert A., 2005r., "Człowiek starszy i jego wspomganie", wyd. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni. , ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi