Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej

Interpersonal communication in social work

2021Z

Kod przedmiotu54N1-KIWPS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stewart J., 2002r., "Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludżmi.", wyd. PWN Warszawa, s.121- 133; 174-186; 225-233., 2) McKay M., Davis M., Fanning P, 2001r., "Sztuka skutecznego komunikowania się", wyd. GWP Gdańsk, s.. 13-39, 3) Garvin Ch.D., Seabury B.A.,, 1998r., "Działania interpersonalne w pracy socjalnej", wyd. Wyd. Śląsk Katowice, t.1, s.115-150, 4) Kromolicka B, 2002r., "Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego", wyd. Wyd.Naukowe Uniw. Szczecińskiego Szczecin, s.199- 235., 5) Król-Fijewska M., Fijewski P, 2000r., "Asertywność menedżera", wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , s.9-41. 6) L.Willan-Horla, Komunikacja społeczna i umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej w: Metodyka pracy socjalno-wychowawczej. Wybrane zagadnienia pod red. E. Kantowicz, Olsztyn 2013, wyd. UWM.
Literatura uzupełniająca
Uwagi