Metodyka pracy socjalnej

Methods of social work

2022L

Kod przedmiotu54N1-METPSOC5
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPraca socjalna oparta na zasobach. Zagrożenia w zawodzie pracownika socjalnego. Pracownik socjalny-człowiek środowiska czy instytucji? Współczesne rozwiązania w pracy socjalnej z osobami z niepełną sprawnością. Praca socjalna z osobami starszymi. ,ĆWICZENIA:Kontrakt socjalny- podstawy teoretyczne i nauka posługiwania się narzędziem. Nowe paradygmaty w pracy socjalnej. Koncepcja empowerment jej wykorzystanie w działaniach socjalnych. Konferencja Grupy Rodzinnej. Wykorzystanie elementów TSR w pracy z klientem pomocowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Asystentura rodzin.Zmiana paradygmatów w opiece nad dzieckiem. Inne metody pracy socjalnej mediacja, videotrening komunikacji, wolontariusz w rodzinie, streetworking.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kantowicz E., 2001r., "Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej", wyd. UWM, s.150-161, 2) Kantowicz E., (red.), 2010r., "Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej", wyd. UWM, s.15-42, 3) Nocuń A., Szmagalski J.,, 1998r., "Podstawowe umiejętności z pracy socjalnej i ich kształcenie", wyd. Sląsk, 4) Garvin Ch.D., Seabury B.A. , 1998r., "Działanie interpersonalne w pracy socjalnej", wyd. Sląsk, t.I, s.283-309., 5) Krasiejko I., 2010r., "Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej,", wyd. Sląsk, s.47-70., 6) Krasiejko I., 2011r., "Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,", wyd. Sląsk, 7) Szczepkowski J., 2010r., "Praca socjalna. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach", wyd. Akapit, 8) W. Stelmaszuk (red.), 1999r., "Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów", wyd. Żak, 9) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pi
Literatura uzupełniająca
Uwagi