Międzynarodowa praca socjalna

International social work

2023Z

Kod przedmiotu54N1-MPS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Campanini A.M.,Frost E.(red.)(2004),, Social work n Europe. Commonalities and differences, Carocci Publishing, Rome;, 2003 2) Marynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J.(red, Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania,, Śląsk, Katowice; , 2003 3) Kantowicz E. , Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia., Wyd. UWM Olsztyn, 2008 4) Kraus K., Geisen T., Piątek K. (red.), Państwo socjalne w Europie. Historia-rozwój-perspektywy,, Wyd. UMK, Toruń., 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi