Marketing usług socjalnych

2023L

Kod przedmiotu54N1-MUS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńIstota marketingu i jego specyfika w pomocy społecznej. Cechy charakterystyczne rynku usług i klasyfikacja usług. Strategie marketingowe usług. Koncepcje i metody marketingu społecznego. Odbiorcy usług socjalnych. Znaczenie i rola personelu w kreowaniu jakości usług. Analiza i planowanie marketingowe dla organizacji świadczących usługi socjalne. Siedmioelementowa kompozycja elementów marketingu (7P). E- usługa i jej specyfika. Technika analityczna SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats).
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, 1) Szarfenberg R., 2010. Polityka społeczna i usługi społeczne. Publikacja elektroniczna. 2) Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług. Oficyna Wydawnicza Woulters Kluwer, Kraków 2006. 3) Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, wyd. LexisNexis Polska, Warszawa 2009. 4) Mruk H., Marketing: uwarunkowania i instrumenty, wyd. AE, Poznań 2007., -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-