Podstawy asystentury rodzinnej

2022L

Kod przedmiotu54N1-PAR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRodzina z wieloma problemami w pracy socjalnej. Teoria przywiązania w pracy socjalnej z rodziną.Podejście systemowe w pracy z rodziną. Perspektywa ekologiczna w pracy z rodziną. Konferencja Grupy Rodzinnej. Koncepcja mocnych stron w pracy socjalnej z rodziną. Perspektywa płci w pracy socjalnej z rodziną. Podejście refleksyjne w pracy z rodziną. Tworzenie się asystentury rodziny w Polsce. Programy pracy z dzieckiem i rodziną w Polsce i na świecie. ,ĆWICZENIA:Przykłady interwencji w rodzinie z wykorzystaniem teorii przywiązania. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w metodycznym działaniu asystentów rodziny.Dialog motywujący w pracy z rodziną. Wideotrening Komunikacji w pracy z rodziną z dysfunkcjami w pełnieniu funkcji rodzicielskiej. Podejście feministyczne w pracy socjalnej z rodziną. Konferencja Grupy Rodzinnej. Refleksyjność i refleksyjny praktyk w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną. Analiza przypadków rodziny. Zastosowanie koncepcji teoretycznych do pomocy rodzinie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak