Przedmiot do wyboru I

2023Z

Kod przedmiotu54N1-PDWI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaCo się dzieje z wartościami. Próba diagnozy, red. K. Stachewicz, E. Okońska, Poznań 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi