Przedmiot do wyboru II

2023L

Kod przedmiotu54N1-PDWII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. AKSJOLOGICZNE aspekty relacji interpersonalnych w edukacji / red. Urszula Ostrowska. - Kraków : "Impuls", 2002. - 228 2. ASPEKTY aksjologiczne w edukacji / pod red. Urszuli Ostrowskiej. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. 3. BANACH, Czesław Edukacja - wartość - szansa : wybór prac z lat 1995-2001 / Czesław Banach. - Kraków : Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. 4. CHAŁAS, Krystyna Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja / Krystyna Chałas. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2003. 5. DENEK, Kazimierz Aksjologiczne podstawy edukacji / Kazimierz Denek, Kazimierz Przyszczypkowski, Ryszard Urbański- Korż. - Poznań ; Toruń : "Edytor", 2001. 5. AKSJOLOGIA w kształceniu i działaniu nauczycieli zreformowanej szkoły / Jolanta Szempruch // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 22-26
Literatura uzupełniająca
Uwagi