Pedagogika specjalna

Special Pedagogy

2022Z

Kod przedmiotu54N1-PEDAGSPE-ns
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPedagogika specjalna jako nauka. Niepełnosprawność w dyskursie naukowym. Koncepcje niepełnosprawności. Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Znaczące kategorie w pedagogice specjalnej (podmiotowość, tożsamość, marginalizacja, wykluczenie). Aktualne problemy pedagogiki specjalnej. Dorosłość osób niepełnosprawnych. Postawy społeczne oraz wsparcie społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w życiu osób niepełnosprawnych,ĆWICZENIA:1. Zajęcia organizacyjne 2. Pedagogika osób niewidomych i niedowidzących 3. Pedagogika osób niesłyszących i niedosłyszących 4. Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową 5. Pedagogika dzieci z Autyzmem 6. Pedagogika osób starszych i odmiennych somatycznie 7. Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych 8. Pedagogika terapeutyczna
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, , Toruń , 2003
Literatura uzupełniająca
UwagiSzczegółowa literatura zostanie podana na zajęciach organizacyjnych