Psychologia rozwoju i osobowości

Psychology of development and personality

2021L

Kod przedmiotu54N1-PRIO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów Rozwój, zmiana rozwojowa, metody badania rozwoju. Podstawowe prawa rozwoju i podstawowe założenia dotyczące psychologii rozwoju. Zmiany rozwojowe i ich cechy. Modele ujmowania zmiany rozwojowej, okresy krytyczne i sensytywne. Porównanie stadiów rozwoju wg. Eriksona, Freuda i Havighursta. Strategie badań rozwoju i psychologiczne metody badań rozwoju. Prawidłowości rozwojowe od wieku niemowlęcego aż do późnej dorosłości (rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalno-społeczny). Zagadnienia różnic indywidualnych, temperamentu, "ja", osobowości (EAS, RTT, Big Five) i inteligencji.,ĆWICZENIA:Zaburzenia osobowości w modelach opisowych: opisach klinicznych, psychologii różnic indywidualnych, ICD-10, DSM-IV i DSM-5. Trudności w prowadzeniu badań i leczeniu zaburzeń osobowości. Zaburzenia osobowości z wiązki A, B, C - teoria, studium przypadki i epidemiologia. Zaburzenia osobowości z punktu widzenia współczesnej psychoanalizy, psychologii poznawczej, integracyjnej, koncepcji bio-psycho-społeczno-kulturowych i ewolucji. Antyspołeczne zaburzenia osobowości i psychopatia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. A. Brzezińska (red), 2005r., "Psychologiczne portrety człowieka", wyd. GWP. 2. R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, 1995r., "Psychologia dziecka", wyd. WSiP 3. J. Strelau (red), 2003r., "Psychologia", wyd. GWP, t.1, rozdział 7 i rozdział 8. 4. M. Ziemska, 1975r., "Rodzina a osobowość", wyd. WP 5. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, 2012r., „Psychologia rozwoju człowieka”, Wyd. Naukowe PWN, tom II i III 6. J. Trempała, 2012r., „Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki”, Wyd. Naukowe PWN
Literatura uzupełniająca
Uwagi