Praca socjalna a niepełnosprawność

2023Z

Kod przedmiotu54N1-PRSOCaN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówMisja i cele pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi, definicje, skala i dynamika zjawiska niepełnej sprawności, instrumenty polskiej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i prawa osób niepełnosprawnych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, specyfika pracy socjalnej z wybranymi kategoriami osób z niepełnosprawnością, podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołaczek B, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych , Warszawa, 2010 2) D.M. Piekut- Brodzka, J. Kuczyńska – Kwapisz, , Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych,, Warszawa, 2009 3) Kaczmarek G. i in., Praca socjalna z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, Wraszawa, 2011 4) X, Akty prawne związane z regulacją sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, X, X 5) Podgórska - Jachnik, D., Pietras T., , Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi