Prawo socjalne w Polsce

Social law in Poland

2023L

Kod przedmiotu54N1-PSWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcie prawa socjalnego, prawo socjalne a prawo zabezpieczenia społecznego. Techniki (metody) zabezpieczenia społecznego. Wsparcie osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Renta socjalna.,ĆWICZENIA:Formy pomocy społecznej realizowane przez samorządy, realizowane przez organy państwowe, pomoc organizacji pozarządowych, religijnych. Podstawy faktyczne i formalne uzyskiwania zasiłków jednorazowych, zasiłków stałych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Muszalski Wojciech , 2010r., "Prawo socjalne", wyd. PWN, s.99 – 124, 132– 151, 177–199, 225-270, 2) Sierpowska Iwona , 2011r., "Prawo pomocy społecznej", wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o, s.66 – 117, 168–193, 211–258, 3) Nitecki Stanisław , 2012r., "Pomoc społeczna: procedury i tryb przyznawania świadczeń", wyd. GASKOR, s.65-81, 99-104, 4) Auleytner, Julian Marian , 2011r., "Polityka społeczna w Polsce i w świecie", wyd. WSP TWP, s.187–191, 266–267, 272-280 11. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej , Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych
Literatura uzupełniająca
Uwagi