Psychologia kliniczna

Clinical psychology

2022L

Kod przedmiotu54N1-PSYCHKL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do psychologii klinicznej, podstawowe terminy, klasyfikacje zaburzeń psychicznych. Objawy i zespoły zaburzeń psychicznych. Zaburzenia wieku dziecięcego i adolescencji (m.in. zaburzenia zachowania, ADHD, zaburzenia lękowe, depresja, całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe). Wybrane zaburzenia diagnozowane u osób dorosłych. ,ĆWICZENIA:Psychologia kliniczna - dział psychologii stosowanej. Zaburzenia osobowości. Schizofrenia i towarzyszące jej objawy. Zaburzenia lękowe - rodzaje i charakterystyka oraz wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka. Zaburzenia nastroju - czym jest depresja, mania i zaburzenie dwubiegunowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Carson, R., Butcher, J., Mineka, S. , Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie., t. I i II, GWP, 2003 2) Meyer, R. , Psychopatologia, GWP, 2003 3) Sęk, H. (red.), Psychologia kliniczna , t. I i II, PWN, 2008 4) Światowa Organizacja Zdrowia , Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. , Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi