Psychologia społeczna

Social Psychology

2021Z

Kod przedmiotu54N1-PSYCHSPOL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówzym i jak zajmuje się Psychologia społeczna; Perspektywy teoretyczne współczesnej Psychologii społecznej; Logika prowadzenia badań we współczesnej Psychologii społecznej; Postrzeganie i ocenianie osób; Postrzeganie własnej osoby; Struktura "Ja"; Autoprezentacja,ĆWICZENIA:Postawy i wartości; Wpływ społeczny; Miłość i atrakcyjność interpersonalna; Pomocność i prospołeczność; Agresja, jej wyznaczniki i sposoby zapobiegania
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi