Praktyka zawodowa

Professional practical training

2021L

Kod przedmiotu54N1-PZAW
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńpecyfika funkcjonowania placówki, w której Student odbywa praktykę zawodową, poznanie jej struktury i organizacji, zapoznanie się z rodzajem świadczonych usług, specyfiką uczestników korzystających z pomocy, pod względem demograficzno -ekonomicznym i psychologiczno-społecznym, stopniem zaspokojenia przez placówkę potrzeb uczestników. Metody, techniki i narzędzia pracy profesjonalistów wykorzystywane w pracy z uczestnikami placówki. Rola i zadania osób zatrudnionych w placówce. Dokumentacja w placówce
Opis wykładówI:Specyfika funkcjonowania placówki, w której Student odbywa praktykę zawodową, poznanie jej struktury i organizacji, zapoznanie się z rodzajem świadczonych usług, specyfiką uczestników korzystających z pomocy, pod względem demograficzno -ekonomicznym i psychologiczno-społecznym, stopniem zaspokojenia przez placówkę potrzeb uczestników. Metody, techniki i narzędzia pracy profesjonalistów wykorzystywane w pracy z uczestnikami placówki. Rola i zadania osób zatrudnionych w placówce. Dokumentacja w placówce.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, brak, brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi