Praktyka zawodowa

2022L

Kod przedmiotu54N1-PZAWII
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńpecyfika funkcjonowania placówki, w której Student odbywa praktykę zawodową, poznanie jej struktury i organizacji, zapoznanie się z rodzajem świadczonych usług, specyfiką uczestników korzystających z pomocy, pod względem demograficzno-ekonomicznym i psychologiczno-społecznym, stopniem zaspokojenia przez placówkę potrzeb uczestników. Metody, techniki i narzędzia pracy profesjonalistów wykorzystywane w pracy z uczestnikami placówki. Rola i zadania osób zatrudnionych w placówce. Dokumentacja w placówce
Opis wykładówI:Specyfika funkcjonowania placówki, w której Student odbywa praktykę zawodową, poznanie jej struktury i organizacji, zapoznanie się z rodzajem świadczonych usług, specyfiką uczestników korzystających z pomocy, pod względem demograficzno-ekonomicznym i psychologiczno-społecznym, stopniem zaspokojenia przez placówkę potrzeb uczestników. Metody, techniki i narzędzia pracy profesjonalistów wykorzystywane w pracy z uczestnikami placówki. Rola i zadania osób zatrudnionych w placówce. Dokumentacja w placówce.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, Brak., brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi