Prawo pracy

Labour Law

2023Z

Kod przedmiotu54N1-PrPRAC
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie stosunku pracy, strony stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, treść i forma umowy o pracę, rozwiązanie umownego stosunku pracy, wynagrodzenia, czas pracy, urlop wypoczynkowy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Florek L. , Prawo pracy, C.H. Beck, 2019, s. 47-197 2) Czerniak-Swędzioł J. (red.), Prawo pracy w diagramach, Wolters Kluwer, 2020, s. 23-172
Literatura uzupełniająca
Uwagi