Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1

2022L

Kod przedmiotu54N1-SEMDiPRDYP1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wyd. PWN, 2013 2) Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Ak.Żak Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi