Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2

2023Z

Kod przedmiotu54N1-SEMDiPRDYP2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pilch T., Bauman T., "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe", wyd. Żak, Warszawa,, 2001 2) Ciczkowski W. (red.),, "Prace promocyjne z pedagogiki", , wyd. UWM, Olsztyn, 2000 3) Babbie E., "Podstawy badań społecznych", , wyd. PWN, Warszawa, , 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi