Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3

2023L

Kod przedmiotu54N1-SEMDiPRDYP3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pilch T., Bauman T. , Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, wyd. Żak, Warszawa, 2001 2) Ciczkowski W. (red.),, Prace promocyjne z pedagogiki, wyd. UWM, Olsztyn, 2000 3) Babbie E., , Podstawy badań społecznych, wyd. PWN, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi