Socjologia

Sociology

2021Z

Kod przedmiotu54N1-SOCJO-ns
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii , Oficyna Naukowa, Warszawa , 2003 2) J. Szczepański,, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa, 1966 3) A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa, 2004 4) P.Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi