Struktura i organizacja pomocy społecznej w Polsce

Structure and organisation of social support in Poland

2021L

Kod przedmiotu54N1-STRIOPSWPL-ns
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówpołeczno-ekonomiczne przesłanki powstania systemu pomocy społecznej w Polsce. Ustawy o pomocy społecznej: Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 roku; Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku; Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku - porównanie. Analiza aktualnej struktury organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce. Istota, cele, zadania, zakres i formy pomocy społecznej w świetle Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Rola kapitału ludzkiego i sił społecznych w organizacji pomocy społecznej. Struktura i zasady funkcjonowania głównych instytucji pomocy społecznej w Polsce. Zabezpieczenie społeczne w czasach globalizacji społeczeństwa i indywidualizacji ryzyka,ĆWICZENIA:Specyfika i rodzaje działań pomocowych podejmowanych na rzecz osób ubogich i bezrobotnych. Specyfika i rodzaje działań pomocowych podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Specyfika i rodzaje działań pomocowych podejmowanych na rzecz osób uzależnionych. Specyfika i rodzaje działań pomocowych podejmowanych na rzecz osób bezdomnych. Specyfika i rodzaje działań pomocowych podejmowanych na rzecz rodzin dysfunkcyjnych. Specyfika i rodzaje działań pomocowych podejmowanych na rzecz osób starszych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Auleytner J., Głąbicka K., Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków , WSP TWP, 2001 2) Marzec-Holka K. (red.), Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, Wyd. Akademii Bydgoskiej, 2003 3) Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2005 4) Brągiel J., Badory S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2005 5) --, Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku "o pomocy społecznej" (tekst jednolity), --, -- 6) Kantowicz E., Staszkiewicz-Grabarczyk I., Zmysłowska M. (red.), Zagrożone człowieczeństwo. Między bezradnością a działaniem, t. 5, Impuls, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi