Superwizja w pracy socjalnej

Supervision of social work

2023L

Kod przedmiotu54N1-SUPS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSuperwizja – wprowadzenie w problematykę: historyczne korzenie superwizji, płaszczyzna definicyjna, Rodzaje, cele, funkcje, modele superwizji. Superwizja jako proces ciągłego uczenia się i realizacji idei refleksyjnej praktyki. Struktura sesji superwizyjnej. Superwizja jako profilaktyka wypalenia zawodowego..,ĆWICZENIA:Pomaganie jako zdystansowana troska – refleksja nad własną filozofią pomagania. Metody i techniki stosowane w superwizji. Sesja superwizyjna – zajęcia praktyczne. Relacje między superwizorem a pracownikami korzystającymi z superwizji - gry transakcyjne w superwizji. Problemy pracowników socjalnych i możliwości ich rozwiązania za pomocą superwizji – przykłady dobrych praktyk.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szmagalski J.(red.), "Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy" , Garmond, 2005 2) Szmagalski J. (red.), "Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych", Seria: Ex Libris Pracownika Socjalnego, 2008 3) Kantowicz E. (red.), "Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej",, UWM Olsztyn, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi