Terapia w pracy socjalnej z rodziną

Therapy in social work with a family

2023Z

Kod przedmiotu54N1-TPSR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chrostowska B. Ciczkowska – Giedziun M. , Koncepcje ludzkiego zachowania według adeptów pracy socjalne , t. 1, „Praca Socjalna”, 2011 2) Geldard, K., Geldard, D., Rozmowa, która pomaga. Podstawowe umiejętności terapeutyczne, GWP, 2005 3) Okun, B.F. ,, Skuteczna pomoc psychologiczna,, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP,, 2002 4) Kubitsky J.,, Vademecum terapeuty rodzinnego, , Wydawnictwo Lekarskie PZWL,, 2010 5) Garvin, Ch. D., Seabury, B.A. ,, Działania interpersonalne w pracy socjalnej,, t. 1, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1998, s. 253 - 256 6) Goldenberg H., Goldenberg I., Terapia rodzin, , Wydawnictwo UJ,, 2006, s. 24 - 100
Literatura uzupełniająca
Uwagi