Warsztaty artystyczne z elementami dramy

Artistic workshops with elements of drama

2021Z

Kod przedmiotu54N1-WART
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńUczestnictwo i upowszechnianie kultury. Zasady projektowania działań artystycznych. Wyobraźnia i kreatywność w przestrzeni artystycznej. Kompozycja zdarzenia/dzieła artystycznego. Formy aktywności artystycznej. Drama jako zdarzenie parateatralne. Przygotowanie i realizacja projektów społeczno-kulturalnych.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, 1) Witerska K., 2011r., "Drama: techniki, strategie, scenariusze", Wydawnictwo Difin, 2) Siedlecki A. , 2010r., "Być aktorem", Wydawnictwo Fosze, 3) Pankowska K., 2000r., "Pedagogika dramy. Teoria i praktyka", ŻAK Wydawnictwo Akademickie. , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi