Wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia

Knowledge of human development and life cycle

2021Z

Kod przedmiotu54N1-WORCZLWCZ-ns
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówechanizm zmiany rozwojowej, natura czy kultura, geny a środowisko, ogólny model zmian rozwojowych; Teorie rozwoju psychicznego , klasyfikacje teorii, wybrane teorie i koncepcje, wkład polskich akademików w badania nad rozwojem;. Ewolucja poglądów na temat roli czynników rozwojowych w ontogenezie, koncepcje tradycyjne: jednostronność i izolacja czynników, współczesne koncepcje wieloczynnikowe: uwarunkowania i wyznaczniki rozwoju, interakcjonizm
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi